Synopsis


Synopsis är en detaljerad sammanfattning en romanidé. Den är romanens ryggrad eftersom den kan hjälpa dig att i skrivandet, dels genom att hjälpa dig följa den röda tråden, dels få en överblick över tidslinjen.

Din synopsis bör hålla sig under 2500 ord/4 sidor, detta eftersom det ska vara en sammanfattning och inte en återberättelse.

I tjänsten ingår följande:

  • Dramaturgi och vändpunktsanalys
  • Logiska luckor
  • Grov analys av världsbygget
  • Grov karaktärsanalys av protagonist och antagonist

Prissätts enligt:

1000 kr + 7 öre per ord


Snabbnavigering: [Tjänster] [Första kapitel] [Novell] [Kortroman] [Roman]